ÅTVIDABERGS BÅTKLUBBS STYRELSE

 

Ordförande Marcus Hellsing 0709-77 12 90
Vice Ordförande Lars Magnusson 0709-98 24 22
Kassör
Sekreterare Göran Carlsson 0708-29 85 26
Materialförv. vid Båtrenoveringar Tommy Gustavsson 070-768 52 85
Materialförv. vid Marincenter Mikael Svensson 070-975 67 76
Ledamot Peter Karmegren 076-767 33 88
Suppleant Stefan Ekehall 0734-27 40 00
Suppleant