Årsavgiften är 200 kronor för fullbetalande medlem och 25 kronor för familjemedlem.
Betalas in på bankgiro 890-5317